Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEB

BÂY GIỜ LÀ:

LỊCH VẠN NIÊN

Ảnh ngẫu nhiên

167.jpg IMG_0032.jpg NNCBCC.swf KHAI_GIANG.swf Small_nvn_1238171031.jpg Balan3.jpg IMG_2104.jpg Traicongdoan.swf Myalbum.swf IMG_0559.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Lê Lợi - TP Tam Kỳ - Quảng Nam

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề thi học sinh giỏi cấp TP năm học 2013 - 2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phòng GD&ĐT Tam Kỳ
  Người gửi: Hồ Tấn Kính (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:18' 02-10-2013
  Dung lượng: 55.5 KB
  Số lượt tải: 181
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TP. TAM KỲ
  KỲ KIỂM TRA CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8
  Năm học 2013-2014
  
  
  Môn : TIN HỌC
  Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề
  
  
  Bài 1 (5 điểm- Tần số )
  Xét một dãy số a1 , a2 , a3, .....aN . Gọi x là giá trị của một phần tử ai nào đó của dãy. Ta nói tần số của ai là số k nếu giá trị x được xuất hiện k lần trong dãy. Ví dụ : Cho dãy 1, 4, 3, 4, 2, 5, 4 thì tần số của a2 là 3 vì giá trị 4 của a2 xuất hiện 3 lần trong dãy (tương tự, ta cũng có thể nói tần số của a4 và a7 là 3). Số M được gọi là tần số lớn nhất của dãy nếu với mọi i ( i =1,2..,N), thì tần số của ai luôn nhỏ hơn hoặc bằng M.
  Yêu cầu : Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N (0< N ( 100) và N số nguyên ai (0( ai ( 100, i=1,2,..N). Đưa ra màn hình tần số lớn nhất của dãy a1 , a2, ..., aN
  Input
  Output
  
  10
  1 4 3 2 4 5 2 2 5 2
  4
  
  
  Bài 2 (5 điểm- Tìm ẩn số của một tổng)
  Xét đẳng thức cho bởi:
   (1)
  ( với p và q là các số nguyên dương)
  Yêu cầu : Nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên p, q (0 < p, q ( 1000) . In ra màn hình số nguyên x thỏa mãn đẳng thức (1) ( giả thiết là hai số p, q nhập vào thích hợp để phương trình (1) luôn tồn tại nghiệm)
  Input
  Output
  
  101 610
  302
  
  
  ===Hết===
  Ghi chú : Các file của bài làm phải được ghi tương ứng là BL1.PAS, BL2.PAS

  HƯỚNG DẪN CHẤM
  ====
  Bài 1 (5 đ) Test 10 bộ mỗi bộ 0,5 điểm. Thời gian test mỗi bộ không quá 5giây. Quá thời gian quy định không cho điểm
  Test
  Input
  Output
  
  1
  5
  1 2 3 4 5
  1
  
  2
  10
  1 4 3 2 4 5 2 2 5 2
  4
  
  3
  12
  1 2 3 1 2 1 1 1 2 4 -2 -2
  5
  
  4
  15
  4 7 19 9 7 9 7 4 19 19 7 8 7 8 9
  5
  
  5
  8
  1 1 1 1 1 1 1 1
  8
  
  6
  6
  1 2 3 3 4 5 6
  2
  
  7
  11
  7 0 0 7 7 1 1 1 1 1 1
  6
  
  8
  12
  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
  6
  
  9
  15
  9 9 9 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1
  7
  
  10
  3
  1 2 1
  2
  
  Bài 2 (5đ) Test 10 bộ, mỗi bộ 0,5 điểm. Thời gian test mỗi bộ không quá 5giây. Quá thời gian quy định không cho điểm
  Test
  Input
  Output
  
  1
  3 22
  8
  
  2
  5 40
  5
  
  3
  1 8
  5
  
  4
  1 7
  11
  
  5
  5 34
  14
  
  6
  11 70
  32
  
  7
  15 94
  44
  
  8
  21 130
  62
  
  9
  73 442
  218
  
  10
  101 610
  302
  
  

  =====
  LỜI GIẢI THAM KHẢO
  Bài 1:
  uses crt;
  var a,L:array[1..10000]of integer;
  N,i,imax,max: integer;
  Procedure Nhap;
  begin
  write(`N=`);readln(N);
  for i:=1 to N do
  begin
  write(`a[`,i,`]=`);readln(a[i])
  end;
  end;
  Procedure Xuly;
  Begin
  fillchar(L,sizeof(L),0);
  for i:=1 to N do
  begin
  L[a[i]]:=L[a[i]]+1;
  if L[a[i]]>max then
  begin
  max:=L[a[i]];
  imax:=i;
  end;
  end;
  write(max);
  readln;
  end;
  Begin
  nhap;
  xuly;
  end.
  Bài 2:
  uses crt;
  var p,q
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng năm học mới 2014 -2015