Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEB

BÂY GIỜ LÀ:

LỊCH VẠN NIÊN

Ảnh ngẫu nhiên

167.jpg IMG_0032.jpg NNCBCC.swf KHAI_GIANG.swf Small_nvn_1238171031.jpg Balan3.jpg IMG_2104.jpg Traicongdoan.swf Myalbum.swf IMG_0559.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Lê Lợi - TP Tam Kỳ - Quảng Nam

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Qui chế dân chủ cơ sở

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Tấn Kính (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:18' 13-09-2012
  Dung lượng: 65.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

  Số : 01/QC- LL Tam thăng , ngày 01 tháng 8 năm 2012

  QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

  Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành kèm theo nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ
  Căn cứ tình hình thực tế.
  Trường THCS Lê Lợi xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan như sau:

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân.

  Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ , công chức gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Chi bộ, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ , thực hiện chế độ chủ trương và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường .

  Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan .

  Chương II
  DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN
  MỤC 1
  TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

  Điều 4 . Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường theo chế độ của Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, giáo viên thuộc quyền theo quy định của pháp luật .

  Điều 5. Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của Hội đồng sư phạm và định ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của cơ quan .
  Hàng tháng, Hiệu trưởng phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của nhà trường.
  Hàng tháng Hiệu trưởng có trách nhiệm đánh giá công tác của cơ quan và các bộ phận trong cơ quan, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế của cơ quan .
  Cuối Học kỳ sơ kết đánh giá 1 lần. Cuối năm tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của nhà trường.

  Điều 6. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ có phẩm chất, năng lực.

  Điều 7. Định kỳ hàng năm Hiệu trưởng thực hiện đánh giá đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quyền quản lý và chỉ đạo người phụ trách các bộ phận trong cơ quan đánh giá đối với cán bộ, công chức do mình phụ trách .
  Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức được tiến hành như sau :
  1.Cán bộ, công chức viết bản tự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung :
  - Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước.
  - Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quả công việc đó; cán bộ, công chức lãnh đạo còn phải đánh giá việc lãnh đạo tập thể của mình trong năm;
  - Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác;
  - Quan hệ phối hợp trong công tác .
  2. Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia ý kiến vào bản tự nhận xét công tác đó ;
  3. Hiệu trưởng trực tiếp của cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức và thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán bộ, công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp của mình về đánh giá định kỳ hàng năm.
  4
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng năm học mới 2014 -2015